Siewnik rozsiewacz kołowy

Rozsiewacz kołowy przeznaczony jest do rozsiewania piasku, soli, nawozów oraz nasion

Specyfikacja:
waga: 17,4 kg
pojemność: 60 l / 56 kg
maks. szerokość rozrzutu: 3,5 m*

*Szerokość rozrzutu zależy głównie od prędkości ruchu/jazdy oraz rodzaju rozsiewanego materiału

Cena za wypożyczenie
1 dzień 40 zł
2 i wiecej dni 35 zł/dzień