Raf-Met Sułkowice

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

Warunki wynajmu sprzętu

  1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
  2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.
  3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokości kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu uszkodzeń oraz czas, na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub jej całkowite zniesienie.
  4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.
  5. Cenę za dobę oznacza zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wynajmu. Zdanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
  6. Czynsz jest ustalany za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
  7. Wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.
  8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
  9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidzianych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych, choć przyjętych zleceń itp.)
  10. Faktury będą wystawiane na koniec miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.
Exit mobile version