Raf-Met Sułkowice

Przeglądy okresowe elektronarzędzi

Przeglądy okresowe elektronarzędzi

W naszym serwisie wykonujemy okresowe przeglądy narzędzi elektrycznych obejmujące ocenę stanu technicznego, badanie rezystancji izolacji, prowadzenie kartotek elektronarzędzi i kontrolę kompletności wyposażenia. W trakcie przeglądu oceniamy stan ogólny narzędzia ze szczególnym uwzględnieniem przewodu i wtyczki, sprawdzenia pracy narzędzia i kontroli wycieku smaru. Przeprowadzamy także oględziny wewnętrzne i sprawdzamy kluczowe podzespoły, m.in. wirnik i komutator oraz szczotki węglowe.

Pomiary przeprowadzamy przy użyciu sprzętu wysokiej klasy .

miernik

Częstotliwość przeglądów okresowych uzależniona jest od rodzaju maszyny i sposobu ich wykorzystywania.

W przypadku elektronarzędzi brak jest precyzyjnych wytycznych co do okresów pomiędzy przeglądami. Użytkownik powinien w tym przypadku zastosować się do instrukcji dołączanej do urządzania przez producenta. Można również kierować się w tym zakresie zaleceniami z Polskich Norm (PN-88/E-08400/10), które przewidują przeglądy co 2,4 lub 6 miesięcy w zależności od kategorii elektronarzędzi.

Z przeprowadzanych przeglądów sporządzany jest protokół, który wydawany jest właścicielowi narzędzia. Protokół należy zachować do kontroli odpowiednich organów przez 5 lat.

KOSZT POMIARU Z WYDANIEM KARTY ELEKTRONARZĘDZIA 30 ZŁ /NETTO. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Exit mobile version